מדיניות פרטיות:

מטרת איסוף מידע:

בעת השימוש באתר זה, נאסף עליכם מידע. חלק מהמידע מזהה אתכם באופן אישי (כמו שם וכתובת) וזהו המידע שאתם מוסרים בעת מילוי טפסים. מידע אחר אינו מזהה אתכם אישית (כמו העמודים שבהם צפיתם) ונשמר בנפרד.

מאגר מידע:

חלק מהנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של עו"ד רענן גל.

שימוש במידע:

השימוש במידע שנאסף יתבצע אך ורק בהתאם למדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות:

  • יצירת קשר לצורך רישום לשירותים
  • עדכון בנוגע לתהליך הרישום
  • עדכון בנוגע לפעילותו של עו"ד רענן גל

דיוור ישיר אלקטרוני:

עו"ד רענן גל עשוי לשלוח אליכם מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע על פעילותו. מידע זה ישוגר אליכם רק אם נתתם הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכלו לבטל את הסכמתכם ולחדול מקבלתו.

מסירת מידע לצד שלישי:

עו"ד רענן גל לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיכם האישיים והמידע שנאסף על פעילותכם באתר.

Cookies:

האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה לאיסוף נתונים סטטיסטיים, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינכם יודעים כיצד לעשות זאת, בדקו בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתם משתמשים.

אבטחת מידע:

עו"ד רענן גל מיישם באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לכן, עו"ד רענן גל אינו מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות הפרטיות:

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרתם, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

מידע נוסף:

לפרטים נוספים בנוגע למדיניות הפרטיות, ניתן לפנות לעו"ד רענן גל באמצעות פרטי הקשר המופיעים באתר.